امروز: دوشنبه 6 آبان 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن دسته: علوم سیاسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 128 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 67

پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن ....21 

2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ................................22

2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس...22

2-1-2-1- نظریه ارزش .....................................................22

2-1-2-2- ارزش اضافی...........................................................23

2-1-2-3- سرمایه ............................................................24

2-1-2-4- جریان کالا ............................................................24

2-1-2-5- کاهش نرخ سود ..................................................24

2-1-2-6- نیروی کار ................................................................. 24

2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه .............................................25

2-1-2-8- شیوه های تولید ...................................................26

2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی ................................. 26

2-1-2-10- کار بیگانه شده ....................................................... 28

2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس ........................... 30

2-1-3-1- بحران زایی ............................................................30

2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ............................31

2-1-3-3- پول سالاری ..................................................34

2-1-3-4- از خود بیگانگی ...................................................35

2-2- نظرات نئوماركسیست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمایه داری ..38

2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ........................39

2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری ..........40

2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب .........42

2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری .......43

2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ...43

2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری .......................45

2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته .......................47

2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ....49

2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) .....50

2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری.......................51

2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا .............51

2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا ........53

2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری..................56

2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری .............................57

2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ............................ 57

2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ...............................58

2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی...61

2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری ..................63

2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ......64

2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ...................................66

2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی .......................67

2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ...69

2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس .....70

2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن..72

2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ................................................73

2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی .....................................76

2-4-5-3- معاملات قماری ...................................................... 78

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر