امروز: چهارشنبه 1 خرداد 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

كارآموزی در مجتمع فولاد اهواز

كارآموزی در مجتمع فولاد اهواز دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

برای اطلاعات از وضعیت داخل موتور از گیج روغن ( میل روغن نما ) و درجه فشار روغن ( فشار سنج ) استفاده كنید روغن الوده را می توان بوكشید و در موارد جدی روغن را نزدیك سینی كارتر بیرون می زند وقتی گیج روغن را نزدیك منیفولد داغ نگه دارید اگر روغن آب داشته باشد، بخار می شود اتیلن گلیكول ( ضد یخ ) با روغن واكنش انجام می دهد و مایع قهوه ای رنگ و چسبناكی

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

پیشگفتار                   

عیب های مكانیكی موتور         

نشت روغن                          

دود سیاه یا خاكستری تیره                       

آزمون فشار بخار كارتر                          

صدای یاتاقان میل لنگ                           

تجزیه روغن                            

سیستم سوخت رسانی                      

ارزیابی كیفیت سوخت                    

آزمون های سیستم سوخت رسانی            

آب                                

روغن سوزی                             

پایین بودن میزان كمپرس                         

آزمون نشت سیلندر                           

پمپ سه گوش                            

مدار برگشت سوخت                            

مدار سوخت پر فشار                     

سوخت پاشها               

پمپ سوخت پاش             

سیستم هواكش              

توربو شارژ كن                 

گرفتگی لوله برگشت سوخت            

سیستم تخلیه دود               

سیستم راه اندازی موتور            


بسمه تعالی

برای اطلاعات از وضعیت داخل موتور از گیج روغن ( میل روغن نما ) و درجه فشار روغن ( فشار سنج ) استفاده كنید . روغن الوده را می توان بوكشید و در موارد جدی روغن را نزدیك سینی كارتر بیرون می زند . وقتی گیج روغن را نزدیك منیفولد داغ نگه دارید اگر روغن آب داشته باشد، بخار می شود . اتیلن گلیكول ( ضد یخ ) با روغن واكنش انجام می دهد و مایع قهوه ای رنگ و چسبناكی تولید می كند كه روی گیج روغن مشهود است . فشار روغن به سرعت باید بالا برود و اگر یاتاقانها خوب باشند ، تحت بار نباید تغییر كند.

با اندازه گیری ولتاژباتری در هنگام موتور گردانی می توان عیوب سیستم راه اندازی را به سرعت تشخیص داد . اگر ولتاژ به اندازه 25 درصد یا بیشتر كاهش یابد باید غلظت آب اسید باتری را اندازه گیری كند و در جستجوی خانه ای از باتری باشد كه اتصال كوتاه كرده است . استارت و كابلهای آن را ، بر اساس میزان جریان كشی ، وارسی كنید: اگر استارت بیش از اندازه جریان می كشد نشان دهنده مقاومت مدار است.

بسیاری از وضعیتها از قبیل پایان بودن توان موتور ، دود كردن موتور ، بد كاركردن در دور آ رام ، نرم كارنكردن و بد روشن شدن را می توان به موتور یا سوخت مربوط كرد . اگر با استفاده از سوخت پاش سالم مشكل حل نشد، آزمونهای تراكم و نشت سیلندر را ، به شرحی كه در ادامه مطلب می آید انجام دهید . آزمونهایی كه روی موتور انجام می شود ، از آزمونهایی كه روی سیستم سوخت پاشی انجام می شود آسانترند و می توان آنها را داخل محوطه انجام داد.

عیبهای میكانیكی موتور

عیبهای مكانیكی موتور را می توان به چهار دسته تقسیم كرد:

نشست سیالها

روغن سوزی

پایین بودن میزان كمپرس

سایید گی یاتاقانها

نشست سیالها

در موتور با سه نوع سیال سرو كار داریم ـ سوخت ، روغن وآب ـ كه هر یك از آنها ممكن است از موتور به بیرون نشست كند و یا به صورت داخلی به سیستم دیگری نشست كند

نشست  روغن

نشست روغن به ندرت سبب خرابی موتور می شود (امادر صورت وقوع چنین اتفاقی ، پیامد های آن ناگوار خواهد بود ) ، اما مكانیك باید همواره این نشستها را بر طرف كند . متداول ترین محلهای نشست روغن ، تقریباً به ترتیب فراوانی عبارت اند از :

واشر در سوپاپ (قالپاق سوپاپ)

واشر سینی كارتر

واشر سینی جلو موتور

واشر پایه های لوازم جانبی خارجی

كاسه نمدهای عقب و جلو میل لنگ

در پوشهای میل سوپاپ و لوله روغن اصلی

منبع نشستهای جزئی را به دشواری می توان یافت ، زیرا روغن به طرف پایین و عقب ، به پشت موتور حركت می كند استفاده از آشكار ساز نور سیاه یا پودر پاشی ( كه ردی به جا می گذارد) مفید است ، اما روش موثر تحت فشار گذاشتن كارتر است .

دود سیاه یا خاكستری تیره

نشانه

موتورزیر بار، به ویژه در دور بالا و متوسط دود می كند و كم صداتر از حالت عادی است.

موتور زیر با ر، به ویژه در دور پایین و متوسط دود می كند و پر سرو صدا تر از حالت عادی است .

موتور زیر با ر ، در همه دورها دود می كند اما ودو آن در دورهای پایین از متوسط آشكار تر است . ممكن است موتور بد روشن شود .

 موتور زیر بار ، به ویژه در دور بالا دود می كند .

موتور زیر بار ، دود می كند و توان آن به شدت كاهش یافته است .

موتور زیر بار ، به ویژه در دور بالا و متوسط ، دود می كند ممكن است توان آن نیز پایین باشد .

توده های دود سیاه ، گاهی همراه با دود آبی ، یا سفید از اگزوز بیرون می آید ممكن است موتور دچار كوبش شده باشد .

دود آبی یا متمایل به سفید در دور بالا و زیر باركم ، به ویژه وقتی موتور سرد است . یا بالا رفتن دما رنگ دود تغییر می كند و سیاه می شود توان موتور ، به ویژه در حالت تخت گاز ، پایین است .

دود آبی یا متمایل به سفید زیر با كم ، وقتی موتور به دمای عادی رسید ه است . ممكن ایت موتور كوبش هم داشته باشد .

دود آبی در همگام گاز داند ، پس از كاركردن در دور آرام به مدت طولانی. ممكن است با تثبیت شدن وضعیت گاز ، موتور دیگر دود نكند.

دود مداوم آبی در همه دورها ، بارها و دماها

دود آبی كم رنگ یا متمایل به سفید در دور بالا و زیر بار كم . بوی تند.

علت احتمالی

پمپ سوخت پاش ریتارد است .

پمپ سوخت پاش آوانس است .

میزان كمپرس سیلندر پایین است .

هواكش گرفتگی دارد .

توربو شارژكن خراب است .

سوخت پاشها (سوزنها ) كثیف اند .

لوله های سوخت رسانی دچار گرفتگی شده اند .

چسبیدن سوخت پاشها

علت احتمالی

پمپ سوخت پاش ریتارد است .

نشست از سوخت پاشها

نشست از كاسه نمد سرسوپاپها

رینگها / سیلندر ه  ساییده اند.

موتور سرد است

راه چاره

پمپ سوخت پاش را تنظیم كنید.

پمپ سوخت پاش را تنظیم كنید .

موتور را تعمیر كنید .

فیلتر هوارا تمیز یا تعویض كنید .

فشار هوای خروجی تور بو شارژكن را وارسی كنید .

سوخت پاشها را تمیز یا تعویض كنید .

لوله ها را تمز یا تعویض كنید.

سوخت پاشها را تمیز یا تعویض كنید .

راه چاره

پمپ را تنظیم كنید .

سوخت پاشها را تعمیر یا تعویض كنید .

كاسه نمدها را عوض كنید . ساق / گیت سوپاپ را وارسی كنید.

تعمیر اساسی / نوسازی موتور ترموستات را عوض كنید .

موتور آهسته می گردد و روشن نمی شود .

علت احتمالی

سیستم موتور گردانی خراب است .

میل لنگ سفت شده است .

ویسكوزیته

خرابی سوخت پاشها

دور موتور گردانی منظم نیست ، موتور روشن نمی شود .

علت احتمالی

تنظیم زمانی سوپاپها به هم خورده است .

موتور به حالت عادی می گردد ، اما روش نمی شود.

علت احتمالی

شمعهای گرمكن از كار افتاده اند.

سوخت نامناسب یا آلوده است .

سوخت به سیلندرها نمی رسد .

تنظیم زمانی پمپ درست نیست .

مسیر ورود هوا دچار گرفتگی شده است . مسیر خروج دود دچار گرفتگی شده است . تراكم كم است.

موتور در دور آرام كار می كند

  علت احتمالی

تنظیم نبودن دور آرام هوا گرفتگی سیستم سوخت رسانی فیلتر (های ) سوخت گرفتگی دارند .

لوله برگشت سوخت گرفتگی دارد.

سیستم تخلیه دود ( اگزوز ) گرفتگی دارد .

موتور در دورهای پایین در كار می كند .

علت احتمالی

هر یك از عیبهایی كه در بالا شرح داده شده و بر دور آرام اثر می گذارد.

پایین بودن میزان كمپرس یك یا چند سیلندر

توان موتور در حد عادی نیست .

علت احتمالی 

نرسیدن سوخت كافی سوخت نامناسب یا آلوده

خطا در تنظیم زمانی سیستم سوخت پاشی گرفتگی سیستم ورود هوا نبود اتصلات توربو شارژكن

خرابی سیستم سوخت رسانی با فشار بالا پایین بودن میزان كمپرس موتور

راه چاره

باتریها ، سركابلها و استارت را وارسی كنید .

با دست گیر موتور را رفع كنید ، اگر سفت به نظر می رسد

روغن موتور و نشست ضد یخ به درون كارتر را ورسی كنید .

فشار باز شدن سوخت پاشاها را وارسی كنید .

راه چاره

تنظیم زمانی سوپاپها را وارسی كنید .

راه چاره

شمهای گرمكن را وارسی و مدار برق آنها را كنترل كنید .

منبع سوخت را ورسی كنید .

مسیر سوخت از باك تا پمپ سه گوش از آنجا ره پمپ سوخت پاش و تا سوخت پاشها و نازلها را وارسی كنید.

تنظیم زمانی پمپ راوارسی كنید .

فیلتر هوا را وارسی كنید .

سیستم را وارسی كنید .

تراكم سیلندر را وارسی كنید .

راه چاره

دور آرام را تنظیم كنید.

سیستم را هوا گیری و اتصالات را سفت كنید .

فیلتر (ها) را عوض كنید .

لوله را باز كنید ، در صورت تاًیید این حدس گرفتگی را رفع كنید .

فیلتر هوا را عوض كنید .

آن را تعمیر كنید .

راه چاره

به همان ترتیب ذكر شده در بالا عمل كنید .

آزمون تراكم سیلندر انجام دهید.

آزمون فشار بخار كارتر (كمپرس رد كردن)

میزان كمپرس رد كردن رینگ ها نشانه خوبی از سایش سیلندر / رینگ است، اما محدودیت‌هایی هم دارد.  محدودیت این آزمون از آن روست كه همه سازندگان مشخصات فنی مربوط به دور موتور / كمپرس رد كردن را اعلام نمی كنند. غالباً مكانیك باید در زمان سالم بودن موتور این مشخصات را شخصاً تعیین كند.

صدای یاتاقان میل لنگ

یاتاقان زدن مترادف تعمیرات مهم و پرهزینه است. وقتی یاتاقانها به مرحله ای    می رسند كه اعتراض خود را به صدای بلند اعلام كنند یاتاقانگردهای میل لنگ به شدت كوبیده شده اند و قطعات خرد و ریز یاتاقانها  در سراسر موتور به گردش در آمده اند. عیبی كه با تعمیر نسبتاً ساده برطرف می شد، در این مرحله انجام تعمیر پرهزینه ای را ایجاب می كند.

برای مكانیكی كه با موتور یاتاقان زده روبه رو می شود خبر تسلی بخشی هم دارمی و آن اینكه با تكنولوژی موجود می توان خرابی یاتاقانها را خیلی زود، در مرحله ای كه آسیب دیدگی هنوز حالت موضعی دارد، آشكارسازی كرد.

وارسی مكرر خلاصی یاتاقانهای متحرك سودمند است (یاتاقانهای متحرك سه برابر یاتاقانهای ثابت ساییده می شوند)، اما غیر از باز كردن دوره ای موتور، بهترین راه پیشگیری تجزیه طیفی روغن موتور است.

تجزیه روغن

تجزیه روغن، به ویژه روغن موتورهای بزرگ، كاری متداول شده است. این تكنولوژی، كه در ابتدا برای لوكوموتیوهای دیزل ابداع شد، در دهه پنجاه به وسیله نیروی دریایی ایالات متحده امریكا تكمیل شد و در حال حاضر به كمك این تكنولوژی می توان خرابی موتور را با دقت مناسب پیش‌بینی كرد. مواد ناچیزی كه در روغن موتور وجود دارند و منابع آن به شرح زیر است:

سرب موجود در یاتاقانها

نقره موجود در یاتاقانها

قلع موجود در یاتاقانها

آلومینیم موجود در یاتاقانها و پیستونها

آهن موجود در جدار رسیلندرها و رینگ ها

كروم موجود در رینگ ها

نیكل موجود در یاتاقانها و نیم هلالیهای یاتاقان

مس موجود در بوشها

وجود براده های سیلیسیم و آلومینیم از خرابی هواكش خبر می دهد. سایر عنصرهای فلزی از قبیل بور، كلسیم و روی به صورت افزودنی در روغن موجودند، اما اگر غلظت آنها زیاد باشد باید آنها را نیز در نظر گرفت.

برای تجزیه طیفی نمونه ای از روغن را با استفاده از قوس الكتریكی تبخیر می كنند. هر عنصر نور معینی تولید می كند كه فركانسی خاص خود را دارد. معمولاً 16 عنصر را تا غلظتی در حدود یك قسمت در یك میلیون قسمت ردیابی می كنند. این اطلاعات همراه با پیشینه موتور و كاركردآن. تصویر نسبتاً گویایی ازوضعیت موتوربه دست میدهد.

این آزمایش را معمولاً آزمایشگاههای تخصصی انجام می دهند.

سیستم سوخت رسانی

نمایش عیب یابی سیستم سوخت رسانی روی موتوری خاص نسبتاً ساده است. اما تشریح آن به صورت انتزاعی دشوار است بعضی از عیب ها، چنانكه در جدول 4-2 گفته شد، می توانند چندین اثر داشته باشند. مثلاً نشت شدید هوا در سمت كم فشار سیستم سوخت رسانی می تواند مانع پر شدن پمپ سوخت پاش شود و از روشن شدن موتور جلوگیری كند. اگر نشت جزئی باشد حبابهایی وارد سوخت می شود. نشانه های این وضعیت عبارت اند از بد روشن شدن، كار نكردن در دور آرام و كم بودن توان؛ نشت هوا ممكن است سبب نوسان دور موتور نیز بشود. اگر صافی سوخت گرفته باشد ممكن است بر كیفیت دور آرام تأثیر بگذارد و سبب دل زدن موتور شود.

اما اوضاع آن چنان كه به نظر می رسد آشفته نیست. مكانیك می تواند با تعویض صافی های سوخت و وارسی تنظیم زمانی سوخت پاشی و كیفیت سوخت بسیاری از احتمالات را حذف كند.

ارزیابی كیفیت سوخت

در صورتی كه عیب مورد بحث بر همه سیلندرها تأثیر بگذارد، مثلاً موتور اصلاً روشن نشود، به صورت تصادفی تك كار كند یا توان آن كاهش یابد، باید احتمال نامناسب بودن یا آلودگی سو.خت را در نظر گرفت. از نقطه ای مناسب، پیش از صافی سوخت، نمونه ای از سوخت بردارید. آن را در ظرفی شیشه ای بریزید و چند دقیقه صبر كنید تا ته نشین شود و آن را از لحاظ كدری (كه نشانه وجود آب است) ، وجود آلاینده های آلی (ذره های ژله مانند كه روی سطح شناور می شوند) و ذرات جامد بررسی كنید. با قرار دادن چند قطره سوخت بین دو شیشه، ناخالصی ها آسانتر دیده 0خواهند شد. سایر آزمون های اختصاصی برای ارزیابی كیفیت سوخت به شرح زیر است:

سوختی كه در چراع نفتی خوب بسوزد و كم دود كند در موتور نیز خوب می سوزد.

با فرو بردن نواری كاغذی در سوخت و سوزاندن آن می توان وجود آب در سوخت را آشكارسازی كرد؛ اگر سوخت حاوی آب باشد، آب با صدا به بخار تبدیل می شود.

در نتیجه مخلوط كردن مقدار كمی سوخت یا اسید سولفوریك، كربن و رزین های موجود در سوخت آزاد می شوند و به صورت لكه های سیاه به نظر می رسند هر چه تعداد این  لكه ها كمتر باشد، بهتر است.

با استفاده از كاغذ تورنسل می توان وجود اسیدها را آشكار كرد.

اگر كیفیت سوخت مشخص نباشد، بهتر است عدد ستان سوخت را تعیین كرد. در جدول 4-3 روابط نسبتاً پیچیده بین خواص سوخت و عملكرد موتور به تفصیل نشان داده شده است.

آزمون های سیستم سوخت رسانی

سیستم سوخت رسانی از سه مدار تشكیل می شود كه فشار آنها با یكدیگر متفاوت است:

مدار كم فشار این مدار شامل صافی درون باك، جدا كردن آب / سوخت، فیلتر(های) سوخت و پمپ سه گوش است. فشار در این مدار، بسته به كاربرد، تغییر می كند ولی به ندرت از 500 كیلوپاسكال بالاتر می رود. خرابی این مدار غالباً با محدودیت فشار همراه است، اگر چه هوا كشیدن و بروز عیب های مكانیكی در پمپ سه گوش نیز امكانپذیر است.

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : كارآموزی در مجتمع فولاد اهواز , آزمون های سیستم سوخت رسانی , عیب های مكانیكی موتور

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر